SoonFhuk ChiangRai
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย


รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๕๙
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๕๙
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๕๙
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๐
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๑
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๒
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๓
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๓
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน เมษายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน พฤษภาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน กันยายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน ตุลาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน กรกฎาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน มิถุนายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน สิงหาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน พฤศจิกายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน ธันวาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน มกราคม ๖๔
งบทดลองรายเดือน กุมภาพันธ์ ๖๔
งบทดลองรายเดือน มีนาคม ๖๔

Login


# คำถาม คำตอบ
[1] 1 อยากทราบเรื่องเวปไซ ศูนย์ฝึก ในการลงเวปไซ ต้องใช้พื้นที่เท่าไร แรมเท่าไร ในการลงข่าว 2 เซิปเวอร์เป็นของศฝช.เชียงรายหรือใช้ของสำนักงาน กศน.ครับ 3 ถ้าศูนย์ฝึกปัตตานี จะแขวนกับเชียงรายได้ไหมครับ
[2] พอดีผมอยากทราบว่าจะได่วุฒิการศึกษาเมื่อไหร่ครับ ผม นาย ธานี เต๋จ๊ะสอน รหัสนักศึกษา 12265722041234 นานมาก ไม่ได้สักทีครับ อยากได้วุฒิไปสมัครงานครับ ผมเรียนที่วัดป่างิ้ว ระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รบกวนติดต่อกลับด้วยครับ
[3] x