ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย


รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๕๙
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๕๙
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๕๙
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๐
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๑
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๒
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๓
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๓
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน เมษายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน พฤษภาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน กันยายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน ตุลาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน กรกฎาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน มิถุนายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน สิงหาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน พฤศจิกายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน ธันวาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน มกราคม ๖๔
งบทดลองรายเดือน กุมภาพันธ์ ๖๔
งบทดลองรายเดือน มีนาคม ๖๔

Login


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 14 มิ.ย.

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โครงการช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • 14 มิ.ย.

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 11 รายการ โครงการช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • 14 มิ.ย.

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังสื่อหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • 8 มิ.ย.

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการโคกหนองนาบ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • 8 มิ.ย.

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ โครงการโคกหนองนาบ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • 21 เม.ษ.

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2

 • 10 มี.ค.

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 • 5 มี.ค.

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 • 4 มี.ค.

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมวิทยากรแกนนำเกษตรธรรมชาติ สืบศาสตรพระราชา สานศิลปาชีพ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

 • 1 มี.ค.

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมวิทยากรแกนนำเกษตรธรรมชาติ สืบศาสตรพระราชา สานศิลปาชีพ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

 •