ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย


รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๕๙
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๕๙
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๕๙
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๐
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๐
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๐
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๑
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๑
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๑
งบทดลองรายเดือนพฤษภาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๒
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนเมษายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนสิงหาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนกันยายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนตุลาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๖๒
งบทดลองรายเดือนธันวาคม ๖๒
งบทดลองรายเดือนมกราคม ๖๓
งบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๓
งบทดลองรายเดือนมีนาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน เมษายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน พฤษภาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน กันยายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน กรกฎาคม ๖๓
งบทดลองรายเดือน มิถุนายน ๖๓
งบทดลองรายเดือน สิงหาคม ๖๓

Login


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1 ธ.ค.

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู ผูกผันสัญญา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-diding)

 • 30 พ.ย.

  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 • 30 พ.ย.

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โครงการการเย็บเสื้อผ้าด้วยมือ(ไทยยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • 27 พ.ย.

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตุง โคมล้านนา 3 รายการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • 17 พ.ย.

  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู ผูกผันสัญญา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 6 พ.ย.

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • 29 ก.ย.

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 • 15 ก.ย.

  แจ้งเลื่อนผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

 • 11 ก.ย.

  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 • 7 ก.ย.

  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ

 •