ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย


เขตพื้นที่ให้บริการ จ. เชียงราย อ. เชียงแสน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม
image

2 มี.ค.

โครงการช่างไฟฟ้าเบื้องต้น  บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย