ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย


เขตพื้นที่ให้บริการ จ. เชียงราย อ. เมืองเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม
image

2 มี.ค.

       โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น จำนวน  ๕๐  ชั่วโมง  วิชา  ช่างทำมุ้งลวด ณ อาคารหอประชุม บ้านโป่งป่าแขม  หมู่ที่ ๒๐  ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่  ๑๗ - ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๐  ...