ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย


เขตพื้นที่ให้บริการ เชียงราย

ข่าวกิจกรรม
image

2 มี.ค.

โครงการช่างไฟฟ้าเบื้องต้น  บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
image

2 มี.ค.

       โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น จำนวน  ๕๐  ชั่วโมง  วิชา  ช่างทำมุ้งลวด ณ อาคารหอประชุม บ้านโป่งป่าแขม  หมู่ที่ ๒๐  ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่  ๑๗ - ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๐  ...