ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย


เขตพื้นที่ให้บริการ พะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม
image

2 มี.ค.

      การจัดฝึกอบรมกิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้า หลักสูตร 40 ชั่วโมง วันที่ 4 - 16 มกราคม 2560 สถานที่จัดกิจกรรม บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ 13 ตำบลภูซาง